top of page
3.celtic .png

Vinjete i talasi kose

Kao i u svom radu sa mitološkom tematikom, u ostalim ilustracijama za časopis, naglašavam emocije likova i njihov karakter, dok je pozadina pojednostavljena, najčešće smeštena unutar vinjete i u službi likova.

bottom of page