top of page
boredpanda mockup.png

Kao dizajnerka likova, fokusirana sam na kreiranje estetike, ličnosti, ponašanja i ukupnog vizuelnog izgleda lika. Svaki od njih ima priču za ispričati. ​​To znači da se svaki aspekt karaktera kao što su oblici, palete boja i detalji biraju iz određenog razloga. Principi kao što su teorija boja, jezik oblika, pa čak i opšta psihologija, pomažu u stvaranju efikasne ilustracije karaktera.

bottom of page