top of page
boredpanda mockup.png

Kao dizajnerka likova, fokusirana sam na kreiranje estetike, ličnosti, ponašanja i ukupnog vizuelnog izgleda lika. Svaki od njih ima priču za ispričati. ​​To znači da se svaki aspekt karaktera kao što su oblici, palete boja i detalji biraju iz određenog razloga. Principi kao što su teorija boja, jezik oblika, pa čak i opšta psihologija, pomažu u stvaranju efikasne ilustracije karaktera.

With a wealth of experience in creating flat illustrations, I have collaborated with numerous clients to bring their visions to life. From social media campaigns to marketing materials, I have crafted captivating and modern artwork that leaves a lasting impact. With clean lines, bold colors, and a minimalist approach, my flat illustrations communicate ideas and messages with precision and creativity.

bottom of page